„O nas”

Pomysł założenia Prywatnego Przedszkola Bajka zrodził się z marzeń o najwyższej jakości edukacji i wychowywaniu dzieci w wieku przedszkolnym. 

Pragniemy nie tylko edukować dzieci ale również je wychowywać, przybliżać dziedzictwo kulturowe, historię i tradycje Krakowa i Polski a także rozbudzić w nich świadomość ekologiczną. 
 
Profesjonalna kadra pedagogiczna zapewni opiekę, wychowanie a także edukację dzieci w wieku 2,5-6 lat na najwyższym poziomie.
 

Nagrody i wyróżnienia

Właścicielka przedszkola Agata Moskal została wyróżniona tytułem „Dyrektor – Manager Roku 2006” w ogólnopolskim konkursie „Innowator Roku” zorganizowanym przez Europejskie Centrum Wspierania Nauczycieli, jest również laureatką ogólnopolskiego konkursu Osobowość Roku 2003/2004 zorganizowanego przez „Bliżej Przedszkola – Wychowanie i Edukacja”
 
Przedszkole z duszą..” – napisali o nas artykuł w Dzienniku Polskim IX 2008.
 
Zajęcia dla studentów – współpracujemy z Akademią Pedagogiczną w Krakowie w zakresie praktycznego przygotowania studentów do zawodu
 
Filia Przedszkola Bajka znajduje się na ulicy Skośnej w Krakowie. Jest to cicha i spokojna okolica, oddalona od zgiełku ulicznego. Przy przedszkolu znajduje się piękny ogród z piaskownicą, zjeżdżalnią, drabinkami i wieloma innymi atrakcjami dla dzieci.
 
 
 
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA BAJKA

na lata 2016/2021

MISJA PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu dziecko:

·       znajduje możliwość rozwijania twórczej postawy wobec siebie i świata

·       rozwija umiejętność refleksyjnego słuchania

·       kształtuje zainteresowania i zamiłowania 

·       ma możność gromadzenia różnych doświadczeń

·       zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy

·       czuje się ważne i potrzebne

WIZJA PRZEDSZKOLA :

Nasi Wychowankowie po zakończeniu edukacji przedszkolnej będą ludźmi kreatywnymi o szerokich zainteresowaniach, o różnorodnych umiejętnościach. Ogromną wartością dla dzieci będzie dobrze znana tradycja lokalna i dom rodzinny. Poprzez obcowanie z techniką będą umiały ją sobie podporządkować i wykorzystywać w zabawie i w pracy. Nasze przedszkole będzie nowocześnie wyposażone, a personel będzie rozszerzał swoją wiedzę i umiejętności.

OBSZAR

ZADANIE

PLANOWANE EFEKTY/ CELE

WYCHOWANIE

I OPIEKA

1. opracowanie i wdrożenie planów wychowawczych dla poszczególnych grup wiekowych

- systematyczna i skuteczniejsza praca z dziećmi i rodzicami w zakresie wychowania

-budowanie systemu wartości

2. wdrażanie programu działań z zakresu edukacji regionalnej

poszerzenie wiadomości dzieci z zakresu historii i tradycji regionu krakowskiego

- kształtowanie u dzieci przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej

3. opracowanie i wdrażanie cyklu działań adaptacyjnych

- minimalizacja okresu adaptacyjnego

 

DYDAKTYKA

1. „Przedszkolaki twórczo pracują” – opracowanie i wdrożenie cyklu działań edukacyjnych z zakresu: wychowania przez sztukę

 

 

- dzieci potrafią twórczo generować pomysły, abstrakcyjne rozwiązania

- dzieci są kreatywne

- prezentują swoje umiejętności poprzez udział w konkursach, przedstawieniach, inscenizacje teatralne

2. Opracowanie działań wg teorii inteligencji wielorakich

- zwiększenie efektywności oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych

3. opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój dzieci

- dzieci posiadają wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

RODZICE

1.Intensyfikacja współdziałania z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

- pogłębienie prezentowanego przez rodziców stopnia rozumienia świata osobistych przeżyć własnych dzieci

- dostarczenie rodzicom przykładów zabaw stymulujących rozwój społeczny i emocjonalny

- pomoc rodzicom w poznawaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia  nauki w szkole podstawowej

2. Prowadzenie działań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

- wspomaganie pracy przedszkola w tym zakresie

 

3. Angażowanie rodziców w pracę przedszkola

/ sponsoring, aktywny udział w imprezach okolicznościowych, podejmowanie innych inicjatyw przez rodziców/

 

- podniesienie standardów pracy przedszkola

- współdecydowanie w sprawach przedszkola

 

ŚRODOWISKO

1. Współpraca z ośrodkami kultury

- prezentacja dorobku artystycznego przedszkola

- promocja przedszkola

2. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska

 

- kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci

3. Współpraca z sąsiednimi szkołami podstawowymi i przedszkolami / udział we wspólnych akcjach, przedsięwzięciach, konkursy, lekcje otwarte/

 

- zminimalizowanie stresu związanego ze startem szkolnym

- wymiana doświadczeń

- prezentowanie dorobku przedszkola

4. Współpraca z Policja i Strażą Miejską

 

- zapobieganie wypadkom wśród dzieci

- świadome uczestnictwo w ruch drogowym

- poznanie funkcji organów bezpieczeństwa

5. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom /fundacje, stowarzyszenia

- kształtowanie empatii, otwartości i tolerancji

- udział w akcjach charytatywnych

KADRA

1. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w pracy z dziećmi

 

- podniesienie jakości pracy wychowawczo - dydaktycznej

2. Pozyskiwanie dodatkowych kwalifikacji przez kadrę pedagogiczną

 

- zwiększenie oferty edukacyjnej przedszkola

- zmniejszenie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkola

 

3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie ewaluacji własnych działań oraz diagnozy potrzeb i umiejętności dzieci

 

- rzetelna diagnoza potrzeb indywidualnych dzieci

- skuteczniejsze formy pomocy dzieciom

- głęboka refleksja pedagogiczna

- modyfikowanie programów do własnych potrzeb

BAZA

1. Sukcesywne odnawianie pomieszczeń przedszkola

 

- estetyczne i funkcjonalne pomieszczenia

- podniesienie komfortu placówki

2. Doposażenie bazy dydaktycznej przedszkola

 

- zwiększenie atrakcyjności zabaw swobodnych i tematycznych dzieci

 

Załącznik nr 5 do Koncepcji Pracy Przedszkola Niepublicznego „Bajka” na rok szkolny 2015/2016

Temat wiodący:

I. PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA – poznajemy różne regiony Polski – ich krajobrazy, zabytki, historię, tradycję, Wielkich Polaków.

1. Kraków i okolice.

2. Podhale – Tatry i zwyczaje górali podhalańskich.

3. Pomorze – Kaszuby.

4. Śląsk – bogactwo zwyczajów i Ziemi.

5. Warszawa dawniej i dzisiaj.

Formy realizacji:

Konkursy:

1.       KONKURS FOTOGRAFICZNY PN. „KRAKÓW I DZIECI W 4 PORACH ROKU”

2.       Konkurs „Najpiękniejsza palma i pisanka”

3.       Wernisaż prac dziecięcych „Piękna nasza Polska cała”

4.       Konkurs wiedzy o Polsce dla dzieci 5-6-letnich

5.       Konkurs piosenki o Polsce

Wycieczki do: Muzeum Etnograficznego, Lekcje na Wawelu, zwiedzanie Rynku Głównego i innych zabytków, spacery po najbliższej okolicy.

/Szczegółowe plany realizacji wymienionych zadań dostępne w kancelarii przedszkola lub u Nauczycielek./

II. Rozwijanie świadomości ekologicznej i prozdrowotnej m.in.:

1.udział w akcjach ogólnopolskich, lokalnych;

2.zbiórka surowców wtórnych;

3.przeprowadzenie cyklu działań mających na celu zwiększenie świadomości dzieci dotyczącej zdrowego odżywiania się i znaczenia ruchu dla prawidłowego rozwoju.

 

III. Angażowanie rodziców w pracę przedszkola : sponsoring, angażowanie do aktywny udział w imprezach okolicznościowych, podejmowanie innych inicjatyw przez rodziców w ramach projektu „Rodzice z Pasją”.

IV. Współpraca ze środowiskiem: przedszkola, szkoły, Policja, Straż Miejska, Biblioteka, inne organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz dzieci, udział w akcjach charytatywnych „Świąteczna paczka”, „Zakrętki”, „Paczka dla zwierzaka”.

V. Promowanie przedszkola w środowisku – upowszechnianie informacji o pracy przedszkola w mediach, udział w konkursach, organizacja imprez i spotkań okolicznościowych.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

 

 

Najnowsze ogłoszenia

Dni Otwarte w Naszym Przedszkolu
Stroje na Dzień Mamy i Taty
KOLEJNA ZMIANA TERMINU WYSTĘPU GRUPY 3
Boże Ciało
Dzień Mamy i Taty - fotograf
WPISOWE
Informacja dla Rodziców z grupy 3
Zaplanowany Maj
Dzień Mamy i Taty
spotkanie edukacyjno- rozrywkowe
< Poprzednie

Jadłospis

Polecamy:

Bajka na Facebooku!

www.poloniakrakow.pl
 
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij